Az Euro-150TE Flexy és Euro-50TE Mini pénztárgépek forgalmazójának tájékoztatása
 

 

Veszélyhelyzet idején, figyelembe véve a Kormány intézkedéseit és a vonatkozó NAV közleményeket, kizárólag a munkavégzés helyszínén betartható vírusfertőzés elleni védelmi intézkedések esetén végeznek műszerész kollégáink helyszíni Éves felülvizsgálatokat. 

Fentiek szerint a műszerész kollégáink maszkban és szükség szerint kesztyűben végzik a helyszíni munkát. Olyan üzemeltetési helyre lépnek csak be, ahol a személyzet maszkot visel és betartható a 1,5 m távolság a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete értelmében.

Műszerész kollégák elérhetőségei:

I-IV., XI-XV. kerületek esetén:
Motsai Sándor, 06-20/211-8698, szerviz6@ecr-penztargep.hu

V-X. kerületek esetén:
Fábián Gergely, 06-20/212-3811, szerviz4@ecr-penztargep.hu

XVI-XXIII. kerületek és Pest megye esetén:
Horváth Imre, 06-20/211-8915, szerviz11@ecr-penztargep.hu

 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott A014 engedélyszámú, Euro-150TE Flexy illetve az A184 engedélyszámú, Euro-50TE Mini pénztárgépek egyikét választotta.
 

Ezúton felhívjuk figyelmüket az online pénztárgépet használó ügyfeleknek, hogy a hatályban lévő 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 48. §. alapján az online pénztárgép megszemélyesítést (vagy legutóbbi éves felülvizsgálatot) követően, 365 napon belül kötelező a pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata. Ennek elvégeztetése az online pénztárgépet használó felelőssége. Mivel ez kötelező érvényű, a NAV ezt ellenőrizheti és a határidő lejárta után mulasztási bírsággal büntetheti. A felülvizsgálatot kizárólag NAV nyilvántartásában szereplő pénztárgép műszerész végezheti el.

Az Euro-150TE Flexy és az Euro-50TE Mini online pénztárgép típusra vonatkozóan, az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt., mint a típus forgalmazója, a vonatkozó NAV közlemény (archív tartalom) javaslatai alapján elkészítette a típusra vonatkozó felülvizsgálati adatlapot, amely tartalmazza a BFKH MMFF MMO (volt MKEH) által jóváhagyott belső rögzítési módosításokat is. Ahhoz, hogy a forgalmazó információt kapjon arról, hogy a felülvizsgálat és a jóváhagyott módosítás végre lett hajtva az adott gépen, a műszerésznek javasolt a fenti adatlap használata. Az adatlapnak tartalmaznia kell egy egyedi azonosító számot, amelyet a gépnaplóban is rögzíteni kell. Erre vonatkozóan az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. által kiadott, egyedi azonosító számmal rendelkező hologram matricát javasolt használni a szervizek számára.

 


Mire figyeljen és mi szükséges az online pénztárgép éves szervizes felülvizsgálat során:

· Ellenőrizze a kiszálló műszerészt a műszerészi igazolványa, illetve a plombanyomója alapján.

· A pénztárgép gépnaplóját biztosítsa a műszerész számára.

· Szükséges a működési engedély (vagy másolata), vagy a telephelyre vonatkozó egyéb okirat megléte.

· Szükséges az aktív személyes jelenlét.

Kérjük, ellenőrizze a gépnaplójában a megszemélyesítés időpontját, vagy a pénztárgépen az éves felülvizsgálat határidejének dátumát (P-ÜZEMMÓD / AEE KARBANTARTÁS / FELÜLVIZSG.DÁTUM) és annak figyelembe vételével vegye fel a kapcsolatot szervizpartnerével.

Amennyiben nem a gépet üzembe helyező szervizével végezteti el a felülvizsgálatot, javasolt weboldalunkon ellenőrizni, erre a típusra vonatkozóan a szerviz partnereink listáját .

 


Részlet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletből:

48. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.

(4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

49. § (1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.

(2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.

(3) A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.

50. § Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrzőegység és a NAV szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

 


Fentiek alapján vállaljuk az Euro-150TE Flexy (A014) és az Euro-50TE Mini  (A184) online pénztárgépek éves kötelező felülvizsgálatát!

A feladat elvégzéséhez szükségesek:

  • Pénztárgép
  • Pénztárgépnapló
  • Működési engedély (vagy másolata), vagy a telephelyre vonatkozó egyéb okirat megléte.


Éves felülvizsgálat díja: 20.492,- Ft + ÁFA / gép

Kiszállási költségek:

– Budapest közig. határon belül: 4.500,- Ft + ÁFA

– Budapest közig. határon kívül: 1x Bp. közig. határig +

200,- Ft + ÁFA/km Bp. közig. határtól (oda-vissza)


Pénztárgépe éves felülvizsgálatát megrendelheti az alábbi elérhetőségeinken:

+36 1 350 4006

+36 1 239 0534

Rendelését leadhatja a felulvizsgalat@ecr-penztargep.hu e-mail címen, illetve az alábbi űrlap kitöltésével is.

 


FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK ÉVES KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a 2016. április 02-án hatályba lépő 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet értelmében, amellyel módosul az online pénztárgépekről szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, az online pénztárgép éves felülvizsgálatot kizárólag a pénztárgép üzemeltetési helyén végezhetjük el, szervizünkben NEM.

Szervizben történő felülvizsgálat során nem tudna teljesülni teljes mértékben a 48. § (3) bekezdés b) pontja, hiszen nem ellenőrizhető többek között az AP szám láthatósága, a működési hely és a bizonylatok fejlécében lévő adatok egyezősége, a pénztárgépnaplóra vonatkozó szabályok (az üzemeltetési helyen kell lennie, nem vihető a szervizbe, a nélkül pedig a felülvizsgálat nem végezhető el), az üzemeltetési helyen működik-e megfelelően a kommunikáció, stb.

Amennyiben a szerviz a szervizben végezné el a felülvizsgálatot, és nem győződne meg az üzemeltetési helyen (helyszínen) a fentiekről, ennek ellenére jegyzőkönyvezné a felülvizsgálat elvégzését a Rendeletben foglaltak alapján, nem a jogszabályoknak megfelelően járna el, amiért a felelősség a szervizt terheli. Ezt a felelősséget az üzemeltető nem vállalhatja át.

A 48. § (1b) pontjában szereplő AEE gyártói igazolást a módosított rendelet szerinti új, átszemélyesítést is lehetővé tevő szoftverre vonatkozóan kell a műszerésznek átadnia felülvizsgálatkor.

Vonatkozó jogszabályi változás 2016.04.02-től:

48. § (1) A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) Az éves felülvizsgálat
a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint
b) szervizes helyszíni vizsgálatból
áll.

(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz
a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

(4) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

 

A többször módosított 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet hatályos módosulása letölthető ITT!

Éves kötelező szervizes felülvizsgálat megrendelése:

    Fizetési mód:

    Az űrlapon keresztül elküldött megrendeléséről, az Ön által megadott e-mail címre másolatot küld rendszerünk. Kérjük, hogy a felülvizsgálat megtörténtéig őrizze meg az e-mail-t! Csak előre jelzett esetben tudnak a műszerész kollégák a helyszínen bankkártyás fizetést biztosítani!

    Az adatvédelmi irányelveinket ide kattintva tudja elolvasni.