Az Euro-150TE Flexy és Euro-50TE Mini pénztárgépek forgalmazójának tájékoztatása
 

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelete alapján, miszerint 2020. május 18-tól kezdődően valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható, az alábbiak szerint elindítjuk a helyszíni Éves felülvizsgálatokat.

Veszélyhelyzet idején, figyelembe véve a Kormány intézkedéseit és a vonatkozó NAV közleményeket, kizárólag a munkavégzés helyszínén betartható vírusfertőzés elleni védelmi intézkedések esetén végeznek műszerész kollégáink helyszíni Éves felülvizsgálatokat, figyelembe véve a 65 év alattiakra vonatkozó idősáv korlátozást az ott tartózkodásra (ebbe a kategóriába tartozó bolt típusoknál).

Fentiek szerint a műszerész kollégáink maszkban és szükség szerint kesztyűben végzik a helyszíni munkát. Olyan üzemeltetési helyre lépnek csak be, ahol a személyzet maszkot visel és betartható a 1,5 m távolság – Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020 (IV. 23.) önkormányzati rendelete, valamint a 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelete értelmében. Amennyiben a fentiek az üzemeltetési helyen nem megvalósíthatóak és a pénztárgép szervizünkbe kerül, úgy veszélyhelyzet idején szervizünkben végezzük el az Éves felülvizsgálatot – megvárásra nem áll módunkban elvégezni.

Amennyiben az Ön gépén már esedékes volt az Éves felülvizsgálat, amit már megrendelt korábban nálunk, de még nem lett elvégezve és fentiek betartása mellett elvégezhető Önnél, úgy az érintett műszerész kollégának ezt szíveskedjen jelezni SMS-ben, e-mailben vagy telefonon (munkavégzés miatt a telefonon történő elérhetőségük korlátozottabb). Ezzel párhuzamosan műszerész kollégáink is keresni fogják Önöket ez ügyben, a már leadott megrendelés alapján.

I-IV., XI-XV. kerületek esetén:
Motsai Sándor, 06-20/211-8698, szerviz6@ecr-penztargep.hu

V-X. kerületek esetén:
Fábián Gergely, 06-20/212-3811, szerviz4@ecr-penztargep.hu

XVI-XXIII. kerületek és Pest megye esetén:
Lipák István, 06-20/211-8915, szerviz5@ecr-penztargep.hu

Amennyiben az Ön gépén az elkövetkező időszakban lesz esedékes az Éves felülvizsgálat, de még a veszélyhelyzet idején, úgy kérjük, ennek megrendelésekor jelezze (megjegyzés mezőben) azt is, hogy biztosítható-e a védelmi intézkedések melletti munkavégzés az üzemeltetési helyen. Weboldalunkon keresztül, az alábbi űrlapon fogadjuk a megrendeléseket.
(az űrlap az oldal alján található)

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, 18. §-a értelmében, ha az Éves felülvizsgálat határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül elvégeztethető. Ezzel a lehetőséggel akkor javasolt élni, amennyiben a munka az üzemeltetési helyen a védelmi intézkedések mellett nem elvégezhető el, vagy ha a pénztárgép üzemeltetési hely nem tart nyitva a veszélyhelyzet idején. A veszélyhelyzet megszűnése után, az akkor esedékessé váló Éves felülvizsgálatokat kell előre vennünk, és a veszélyhelyzet utánra halasztottakat csak ezt követően tudjuk elvégezni. Ebből esetleges további csúszások lehetnek, így a 120 napos határidő esetenként nem biztos, hogy tartható. Természetesen a NAV is méltányolja idén a járványügyi helyzet miatti esetleges további mulasztásokat, viszont az éves ciklus miatt a következő években is torlódás lenne ugyan azon időszakokban.

2014. óta folyamatosan logisztikával széthúztuk az Éves felülvizsgálatok időpontjait, hogy ne legyenek torlódások és határidőre elkészüljön minden gépen. Ezért abban az esetben, ha mégis a veszélyhelyzet lejárata utáni időszakra szükséges halasztani az Éves felülvizsgálatot (vagy veszélyhelyzeti intézkedések miatt 1-2 hónap késéssel végezzük el), úgy a jövő évi, soron következő Éves felülvizsgálat dátumát nem a halasztott dátumhoz képest 1 évre, hanem az eredeti dátumhoz képest 1 évre állítjuk be. Ezzel elkerülhetővé válik a következő években a torlódás miatti csúszás, valamint a határidő figyelése az üzembe helyezés dátuma szerint sokkal jobban kezelhető (pl. egy esetleges NAV ellenőrzés során), adminisztrálható a későbbiekben.

 

Köszönjük együttműködésüket!

 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelent a NAV közleménye az Éves felülvizsgálatra vonatkozóan, a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére.

NAV közlemény 2020.03.18. : PDF

NAV közlemény 2020.04.22. : PDF

 


Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott A014 engedélyszámú, Euro-150TE Flexy illetve az A184 engedélyszámú, Euro-50TE Mini pénztárgépek egyikét választotta.
 

Ezúton felhívjuk figyelmüket az online pénztárgépet használó ügyfeleknek, hogy a hatályban lévő 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 48. §. (82156. oldal) alapján az online pénztárgép megszemélyesítést (vagy legutóbbi éves felülvizsgálatot) követően, 365 napon belül kötelező a pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata. Ennek elvégeztetése az online pénztárgépet használó felelőssége. Mivel ez kötelező érvényű, a NAV ezt ellenőrizheti és a határidő lejárta után mulasztási bírsággal büntetheti. A felülvizsgálatot kizárólag NAV nyilvántartásában szereplő pénztárgép műszerész végezheti el.

Az Euro-150TE Flexy és az Euro-50TE Mini online pénztárgép típusra vonatkozóan, az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt., mint a típus forgalmazója, a vonatkozó NAV közlemény javaslatai alapján elkészítette a típusra vonatkozó felülvizsgálati adatlapot, amely tartalmazza az MKEH által jóváhagyott belső rögzítési módosításokat is. Ahhoz, hogy a forgalmazó információt kapjon arról, hogy a felülvizsgálat és a jóváhagyott módosítás végre lett hajtva az adott gépen, a műszerésznek javasolt a fenti adatlap használata. Az adatlapnak tartalmaznia kell egy egyedi azonosító számot, amelyet a gépnaplóban is rögzíteni kell. Erre vonatkozóan az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. által kiadott, egyedi azonosító számmal rendelkező hologram matricát javasolt használni a szervizek számára.

 


Mire figyeljen és mi szükséges az online pénztárgép éves szervizes felülvizsgálat során:

· Ellenőrizze a kiszálló műszerészt a műszerészi igazolványa, illetve a plombanyomója alapján.

· A pénztárgép gépnaplóját biztosítsa a műszerész számára.

· Szükséges a működési engedély (vagy másolata), vagy a telephelyre vonatkozó egyéb okirat megléte.

· Szükséges az aktív személyes jelenlét.

Kérjük, ellenőrizze a gépnaplójában a megszemélyesítés időpontját, és annak figyelembe vételével vegye fel a kapcsolatot szervizpartnerével.

Amennyiben nem a gépet üzembe helyező szervizével végezteti el a felülvizsgálatot, javasolt weboldalunkon ellenőrizni, erre a típusra vonatkozóan a szerviz partnereink listáját .

 


Részlet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletből:

48. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.

(4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

49. § (1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.

(2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.

(3) A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.

50. § Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrzőegység és a NAV szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

 


Fentiek alapján vállaljuk az Euro-150TE Flexy (A014) és az Euro-50TE Mini  (A184) online pénztárgépek éves kötelező felülvizsgálatát!

A feladat elvégzéséhez szükségesek:

  • Pénztárgép
  • Pénztárgépnapló
  • Működési engedély (vagy másolata), vagy a telephelyre vonatkozó egyéb okirat megléte.


Éves felülvizsgálat díja: 15.400,- Ft + ÁFA / gép

Kiszállási költségek:

– Budapest közig. határon belül: 3.000,- Ft + ÁFA

– Budapest közig. határon kívül: 1x Bp. közig. határig +

110,- Ft + ÁFA/km Bp. közig. határtól (oda-vissza)


Pénztárgépe éves felülvizsgálatát megrendelheti az alábbi elérhetőségeinken:

+36 1 350 4006

+36 1 239 0534

Rendelését leadhatja a szerviz@ecr-penztargep.hu e-mail címen, illetve az alábbi űrlap kitöltésével is.

 


FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK ÉVES KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a 2016. április 02-án hatályba lépő 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet értelmében, amellyel módosul az online pénztárgépekről szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, a továbbiakban, az online pénztárgép éves felülvizsgálatot kizárólag a pénztárgép üzemeltetési helyén végezhetjük el, szervizünkben NEM.

Szervizben történő felülvizsgálat során nem tudna teljesülni teljes mértékben a 48. § (3) bekezdés b) pontja, hiszen nem ellenőrizhető többek között az AP szám láthatósága, a működési hely és a bizonylatok fejlécében lévő adatok egyezősége, a pénztárgépnaplóra vonatkozó szabályok (az üzemeltetési helyen kell lennie, nem vihető a szervizbe, a nélkül pedig a felülvizsgálat nem végezhető el), az üzemeltetési helyen működik-e megfelelően a kommunikáció, stb.

Amennyiben a szerviz a szervizben végezné el a felülvizsgálatot, és nem győződne meg az üzemeltetési helyen (helyszínen) a fentiekről, ennek ellenére jegyzőkönyvezné a felülvizsgálat elvégzését a Rendeletben foglaltak alapján, nem a jogszabályoknak megfelelően járna el, amiért a felelősség a szervizt terheli. Ezt a felelősséget az üzemeltető nem vállalhatja át.

A 48. § (1b) pontjában szereplő AEE gyártói igazolás a későbbiekre vonatkozik, amikor a pénztárgépeken már a módosított rendelet szerinti új, átszemélyesítést is lehetővé tevő szoftver lesz. Arra szoftverre vonatkozóan kell majd a műszerésznek átadnia felülvizsgálatkor az igazolást.

Vonatkozó jogszabályi változás 2016.04.02-től:

48. § (1) A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) Az éves felülvizsgálat
a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint
b) szervizes helyszíni vizsgálatból
áll.

(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz
a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

(4) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet teljes szövege letölthető ITT!

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel módosított 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, 2016.04.02-től hatályos módosulása letölthető ITT!

 

Éves kötelező szervizes felülvizsgálat megrendelése:

    Az űrlapon keresztül elküldött megrendeléséről, az Ön által megadott e-mail címre másolatot küld rendszerünk. Kérjük, hogy a felülvizsgálat megtörténtéig őrizze meg az e-mail-t!