Az Euro-150TE Flexy és Euro-50TE Mini pénztárgépek forgalmazójának tájékoztatása
 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelent a NAV közleménye az Éves felülvizsgálatra vonatkozóan, a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére.

 

 

NAV közlemény: PDF

 

A NAV közleménye értelmében, valamint a hivatalos szervek védekezési iránymutatásai értelmében, az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. szervize, a saját ügyfélkörében 2020. március 19-től határozatlan időre felfüggeszti a helyszíni felülvizsgálatokat. Azokra később, a veszélyhelyzet elmúlását követően kerül sor. Ezzel kapcsolatban, amikor aktualitása lesz, tájékoztatást küldünk. 

Amennyiben egy pénztárgép épp szervizben van, és esedékes rajta (rövid időn belül) az Éves felülvizsgálat, úgy azt ebben a veszélyhelyzetben a szervizben elvégezzük – amennyiben ezt az ügyfél kéri. Egyéb esetben a veszélyhelyzet utáni időszakra halasztjuk.

Köszönjük megértésüket!

 

Üdvözlettel:

ECR-TRADE Pénztárgép Zrt.
1133 Budapest, Dráva u. 5/a.
Tel./fax: +36-1/350-4006, +36-1/239-0534
Fax: +36-1/786-9877
E-mail: ecrtrade@chello.hu
http://www.ecr-penztargep.hu
Skype: ecrtrade_szerviz, ecrtrade_kisker

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott A014 engedélyszámú, Euro-150TE Flexy illetve az A184 engedélyszámú, Euro-50TE Mini pénztárgépek egyikét választotta.
 

Ezúton felhívjuk figyelmüket az online pénztárgépet használó ügyfeleknek, hogy a hatályban lévő 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 48. §. (82156. oldal) alapján az online pénztárgép megszemélyesítést (vagy legutóbbi éves felülvizsgálatot) követően, 365 napon belül kötelező a pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata. Ennek elvégeztetése az online pénztárgépet használó felelőssége. Mivel ez kötelező érvényű, a NAV ezt ellenőrizheti és a határidő lejárta után mulasztási bírsággal büntetheti. A felülvizsgálatot kizárólag NAV nyilvántartásában szereplő pénztárgép műszerész végezheti el.

Az Euro-150TE Flexy és az Euro-50TE Mini online pénztárgép típusra vonatkozóan, az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt., mint a típus forgalmazója, a vonatkozó NAV közlemény javaslatai alapján elkészítette a típusra vonatkozó felülvizsgálati adatlapot, amely tartalmazza az MKEH által jóváhagyott belső rögzítési módosításokat is. Ahhoz, hogy a forgalmazó információt kapjon arról, hogy a felülvizsgálat és a jóváhagyott módosítás végre lett hajtva az adott gépen, a műszerésznek javasolt a fenti adatlap használata. Az adatlapnak tartalmaznia kell egy egyedi azonosító számot, amelyet a gépnaplóban is rögzíteni kell. Erre vonatkozóan az ECR-TRADE Pénztárgép Zrt. által kiadott, egyedi azonosító számmal rendelkező hologram matricát javasolt használni a szervizek számára.

 


Mire figyeljen és mi szükséges az online pénztárgép éves szervizes felülvizsgálat során:

· Ellenőrizze a kiszálló műszerészt a műszerészi igazolványa, illetve a plombanyomója alapján.

· A pénztárgép gépnaplóját biztosítsa a műszerész számára.

· Szükséges a működési engedély (vagy másolata), vagy a telephelyre vonatkozó egyéb okirat megléte.

· Szükséges az aktív személyes jelenlét.

Kérjük, ellenőrizze a gépnaplójában a megszemélyesítés időpontját, és annak figyelembe vételével vegye fel a kapcsolatot szervizpartnerével.

Amennyiben nem a gépet üzembe helyező szervizével végezteti el a felülvizsgálatot, javasolt weboldalunkon ellenőrizni, erre a típusra vonatkozóan a szerviz partnereink listáját .

 


Részlet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletből:

48. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.

(4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

49. § (1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.

(2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.

(3) A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.

50. § Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrzőegység és a NAV szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

 


Fentiek alapján vállaljuk az Euro-150TE Flexy (A014) és az Euro-50TE Mini  (A184) online pénztárgépek éves kötelező felülvizsgálatát!

A feladat elvégzéséhez szükségesek:

  • Pénztárgép
  • Pénztárgépnapló
  • Működési engedély (vagy másolata), vagy a telephelyre vonatkozó egyéb okirat megléte.


Éves felülvizsgálat díja: 15.400,- Ft + ÁFA / gép

Kiszállási költségek:

– Budapest közig. határon belül: 3.000,- Ft + ÁFA

– Budapest közig. határon kívül: 1x Bp. közig. határig +

110,- Ft + ÁFA/km Bp. közig. határtól (oda-vissza)


Pénztárgépe éves felülvizsgálatát megrendelheti az alábbi elérhetőségeinken:

+36 1 350 4006

+36 1 239 0534

Rendelését leadhatja a szerviz@ecr-penztargep.hu e-mail címen, illetve az alábbi űrlap kitöltésével is.

 


FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK ÉVES KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a 2016. április 02-án hatályba lépő 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet értelmében, amellyel módosul az online pénztárgépekről szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, a továbbiakban, az online pénztárgép éves felülvizsgálatot kizárólag a pénztárgép üzemeltetési helyén végezhetjük el, szervizünkben NEM.

Szervizben történő felülvizsgálat során nem tudna teljesülni teljes mértékben a 48. § (3) bekezdés b) pontja, hiszen nem ellenőrizhető többek között az AP szám láthatósága, a működési hely és a bizonylatok fejlécében lévő adatok egyezősége, a pénztárgépnaplóra vonatkozó szabályok (az üzemeltetési helyen kell lennie, nem vihető a szervizbe, a nélkül pedig a felülvizsgálat nem végezhető el), az üzemeltetési helyen működik-e megfelelően a kommunikáció, stb.

Amennyiben a szerviz a szervizben végezné el a felülvizsgálatot, és nem győződne meg az üzemeltetési helyen (helyszínen) a fentiekről, ennek ellenére jegyzőkönyvezné a felülvizsgálat elvégzését a Rendeletben foglaltak alapján, nem a jogszabályoknak megfelelően járna el, amiért a felelősség a szervizt terheli. Ezt a felelősséget az üzemeltető nem vállalhatja át.

A 48. § (1b) pontjában szereplő AEE gyártói igazolás a későbbiekre vonatkozik, amikor a pénztárgépeken már a módosított rendelet szerinti új, átszemélyesítést is lehetővé tevő szoftver lesz. Arra szoftverre vonatkozóan kell majd a műszerésznek átadnia felülvizsgálatkor az igazolást.

Vonatkozó jogszabályi változás 2016.04.02-től:

48. § (1) A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) Az éves felülvizsgálat
a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint
b) szervizes helyszíni vizsgálatból
áll.

(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz
a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

(4) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet teljes szövege letölthető ITT!

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel módosított 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, 2016.04.02-től hatályos módosulása letölthető ITT! 

Éves kötelező szervizes felülvizsgálat megrendelése:

Az űrlapon keresztül elküldött megrendeléséről, az Ön által megadott e-mail címre másolatot küld rendszerünk. Kérjük, hogy a felülvizsgálat megtörténtéig őrizze meg az e-mail-t!