Változások az online pénztárgép használatában


A változások a pénztárgépek használatában, nem jelentősek, de természetesen kiemelt figyelmet érdemelnek.


A vásárláskor…

A pénztárgép megvásárlásához, üzembe helyezéséhez szükség lesz az üzembehelyezési kódra – gépenként – ezért azt hozza magával pénztárgép vásárláskor. Az egyedi kódot az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizzük, majd amennyiben támogatott, annak mértékével csökkentett áron értékesítjük Önnek a pénztárgépet.
Az üzembe helyezési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az adóügyi ellenőrző egység kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, amely válaszüzenettel üzembe helyezi a pénztárgépet.

Napi nyitás, napi zárás

A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.
Számos pénztárgép típuson eddig nem kellett napnyitást végezni, vagy az automatikus volt.
A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként el kell készíteni a „Napi forgalmi jelentést”-t.

Bizonylatok

Az érvényes NGM rendelet alapján módosult az adóügyi bizonylatok köre.
Adóügyi bizonylattá vált a pénzmozgás bizonylat (kifizetés, befizetés, fizetőeszköz csere) és a napi nyitás bizonylat is. 2016.04.02-tól, így ezekre is vonatkozik a megőrzési kötelezettség ugyanúgy, mint a korábbi adóügyi bizonylatokra. Fentiek értelmében azt tanácsoljuk kedves Ügyfeleinknek, hogy a Napi nyitás, Kifizetés, Befizetés, Fizetőeszköz csere bizonylatokat őrizzék meg, ne dobják ki! részletesen

Váltópénz készlet

A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.
A pénztárgép váltópénz készletének napi bevitelét, kezelését a korábbi rendelet nem tartalmazta. Az új rendelet értelmében ezt a funkciót is használnunk kell.

Sztornó- és Visszáru bizonylatok kötelező használata

Egy friss NAV egyeztetés és NAV állásfoglalás értelmében, amennyiben az üzemeltető pénztárgépén már az új rendelet szerinti szoftver van, azaz a pénztárgép már kezeli a Sztornó- és Visszáru bizonylatot, úgy a Sztornó és Visszáru kizárólag a pénztárgépen végezhető, Sztornó könyvben már nem!
A Sztornó- és Visszáru bizonylatok kezelése megtalálható a Használati útmutató V6.2 verziójának 4.14, 4.15, 4.16 pontjaiban.
Fontos!
A Sztornó bizonylat használata az éppen nyitott adóügyi nap bizonylatainak sztornózására vonatkozik.
Amennyiben lezárt adóügyi nap bizonylatát kell javítani, úgy az már Visszáru bizonylat használatával lehetséges.
Sztornó- vagy Visszáru bizonylat használatához szükséges, hogy a kifizetésre kerülő ellenérték mennyiségét és fizetőeszköz típusát a pénztárgép által vezetett kasszafiók tartalmazza. Ellenkező esetben Befizetés szükséges.
Továbbá a Napi záráson lévő számlálóknál, hogy melyik milyen értékeket tartalmazhat, a vonatkozó NGM rendelet írja elő. Azaz a Napi forgalom és GT tartalmazza az összes az napi eladást. Amennyiben adott napon Sztornó- és/vagy Visszáru bizonylat került kiállításra, úgy azok értékei külön sorban szerepelnek a zárásokon. Ezek figyelembe vételével állapítható meg az az napi valós bevétel, ami összhangban kell legyen a Pénztárjelentésen lévő fióktartalommal (figyelembe véve az egyéb ki/be pénzmozgásokat).

A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

Korábban az Éves adómemória kiíratásakor, illetve az esetleges javítás alkalmával kellett a szerviznek  ellenőrizni a  pénztárgép működését, sértetlenségét.
Az új rendelet értelmében felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.
Az éves felülvizsgálat során a szerviz
a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.
Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

Az üzemeltető köteles biztosítani,

hogy az adóügyi ellenőrző egység és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

Számla mellé nyugta?

Ha az ügyfél számlát kér, akkor a számla mellett nyugtát már nem kell kiállítani. Különösen fontos, mivel 2020. július 1-től a belföldi áfaalany részére kiállított számlák adatainak meg kell jelenniük az online számlaadat-szolgáltatásban. Ha az ilyen számla mellett pénztárgépes nyugta is készül – amelyről az online pénztárgéprendszer szintén küld adatot a NAV-nak –, akkor a kétszeres adatszolgáltatásból problémák adódhatnak. (forrás: vg.hu)

További információért kattintson!

 

Viszont amennyiben a számla ellenértékét a pénztárgép kasszafiókba helyezik, úgy Befizetés (Pénz be) bizonylattal le kell kezelni ezt a mozgást a pénztárgépen, hogy a kasszafiók tartalma egyezzen a pénztárgépen lévő nyilvántartással.

Hogyan kezeljem le a pénztárgépen? Kattintson a részletekért!

 

Minden elvégzendő kezelői művelet, a pénztárgépek Kezelési utasításában, Használati útmutatójában megtalálható.

 

További hasznos információk a TUDÁSBÁZISBAN!

Az általunk forgalmazott pénztárgépekért katt ide!